Η συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων από τα καταστήματα που αφορούν στην διαχείριση του προγραμματισμού της καθημερινής παραγωγής καθώς και την οικονομική διαχείριση μέσω της λειτουργικότητας της προσφερθείσας λύσης από τον συνεργάτη μας WebSOFT αντανακλάει την δέσμευση μας για καθημερινή αναβάθμιση των συστημάτων μας ώστε να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάθε νέα επιχειρηματική πρόκληση. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του WebSOFT Advanced Retail Manager είναι το ότι αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο για την λήψη των αποφάσεων