Μετά από  ενδελεχής  έρευνα η οποία διακρινόταν από υψηλές απαιτήσεις, αποφασίστηκε ότι η πλέον άρτια και ολοκληρωμένη λύση για την αναβάθμιση ήταν το WebSOFT Advanced Retail Manager Effective με την πλέον εξελιγμένη και ταυτόχρονα φιλική λειτουργία που διέθετε

Αναστάσιος Ανδρεάκος (ΑΦΟΙ ΑΝΔΡΕΑΚΟΥ Ο.Ε.)