Τέσσερα τεταρτημόρια της τριβής ως βασική αντίσταση στην ανάπτυξη σε μια επιχείρηση λιανικής

Τα πρώτα μηνύματα είναι άκρως ενθαρρυντικά, ώστε να θεωρήσουμε ότι το τοπίο λιανικού εμπορίου φαίνεται πιο φωτεινό το έτος 2019, αλλά υπάρχουν περιοχές τριβής που πρέπει να εξετάζονται και να βελτιώνονται. Αν και υπάρχουν πολλές πολύπλοκες και αλληλένδετες πτυχές της
περισσότερα