Τα προϊόντα της WebSOFT τα οποία είναι διαθέσιμα σε πέντε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα (Red Hat Linux, Microsoft DOS, Microsoft Windows, εκδόσεις NT, Mobile, Embedded). Μεταξύ των δημοφιλέστερων προγραμμάτων είναι η σειρά εντατικής λιανικής πώλησης A.R.M. (Advanced Retail Manager®) οπού περιλαμβάνει τις εκδόσεις A.R.M. Kernel & A.R.M. POS. Ειδικά για την τεχνολογία των Point of Sales η WebSOFT έχει την νόμιμη έγκριση του υπουργείου οικονομίας και οικονομικών για το λογισμικό της. 

Το A.R.M. POS έχει πιστοποιηθεί για τα Point of Sales των κορυφαίων κατασκευαστών  IBM, NCR & Wincor Nixdorf.

Επιπρόσθετα το έτος 2005 με την παρουσίαση του IntelliTerminal® το οποίο στοχεύει στην παρακολούθηση των καταστημάτων λιανικής με φορητά τερματικά (Mobile Device’s) η WebSOFT προσέφερε την καινοτομία της επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο (Real Time) του Advanced Retail Manager με τις φορητές συσκευές προσφέροντας απογραφή, έλεγχο τιμών ραφιών, παραγγελία, παραλαβή και γρήγορη πώληση στο ταμείο.Χρονιά σταθμός για την WebSOFT αποτέλεσε το έτος 2008 όπου παρουσίασε δύο νέα προϊόντα τα οποία προσφέρουν μια καινοτόμο εμπειρία χρήστη και συγκεκριμένα τα IntelliKiosk για την διαδραστική πληροφόρηση των πελατών από Kiosk στους χώρους του καταστήματος και IntelliSMS για την διαδραστική ενημέρωση στελεχών και ενημέρωση πελατών.