Η WebSOFT παρέχει στις επιχειρήσεις την πείρα να ενσωματώνουν, προγραμματίζουν και να εφαρμόζουν στους πελάτες τους με επιτυχία τις λύσεις WebSOFT. Η WebSOFT προσφέρει πέντε προγράμματα συνεργατών, που είναι βασισμένα στο εκάστοτε επιχειρησιακό πρότυπο ενός συνεργάτη, με κύριο γνώμονα την αρμονική προσαρμογή του με τις υπόλοιπες δραστηριότητες του.

Members (μέλη), έχουν εύκολη πρόσβαση στους πόρους πληροφοριών που χρειάζονται, για να επιτύχουν με την WebSOFT. Οι συνεργάτες σε αυτό το επίπεδο μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εμπειρία τους για να βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογίας και να εξυπηρετούν τους πελάτες τους πιο αποτελεσματικά και ενδεχομένως να αυξήσουν το μερίδιο πωλήσεων τους στην αγορά.

Resellers (μεταπωλητές), διαθέτουν ένα βασικό βαθμό ικανότητας και εξειδίκευσης στα προϊόντα και τις τεχνολογίες WebSOFT. Οι συνεργάτες σε αυτό το επίπεδο απολαμβάνουν προνομιακές τιμές προϊόντων.

Service Partners (συνεργάτες υποστήριξης-υποστηρικτές λύσεων), διαθέτουν ένα μεγάλο βαθμό ικανότητας και είναι υπεύθυνοι να υποστηρίζουν τους πελάτες που έχουν εγκαταστήσει τις λύσεις WebSOFT. Σε τακτά χρονικά διαστήματα υπόκεινται σε αξιολόγηση και υποχρεούνται να συμμετέχουν σε ειδικά σεμινάρια για την διασφάλιση των γνώσεων τους.

Technology Partners (συνεργάτες τεχνολογίας), είναι ένα δίκτυο συνεργατών που γνωρίζουν σε βάθος τα προϊόντα και τις τεχνολογικές WebSOFT. Έχουν πρόσβαση σε πόρους και υποστήριξη που θα τους βοηθήσουν να ξεχωρίζουν στην αγορά. Διαθέτουν ειδικό τμήμα πωλήσεων και μάρκετινγκ.

Strategic Partners (στρατηγικοί συνεργάτες), είναι ένα επίλεκτο σύνολο επιχειρήσεων δεσμευμένων από κοινού να παραδώσουν τις ενσωματωμένες επιχειρηματικές λύσεις που προσφέρονται από την WebSOFT. Οι συνεργασίες της WebSOFT με στρατηγικούς συνεργάτες έχει ως στόχο την απόλυτα αρμονική προσαρμογή των καινοτόμων λύσεων που προσφέρει. Είναι υπεύθυνοι να οδηγήσουν τους πελάτες στην απόλυτη υιοθέτηση των τεχνολογιών και των καλύτερων πρακτικών λειτουργίας και πληροφόρησης.