Η WebSOFT έχει την υποχρέωση να προσφέρει στους εργαζομένους της ελκυστικά πακέτα παροχών!

Καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες των οφελών των πελατών μας, μάρτυρες τω οφελών της πρωτοβουλίας.  Οι οικονομικές απολαβές είναι σίγουρα σημαντικές για όλους, αλλά δεν είναι ο μόνος λόγος που κάποιοι θα ήθελαν να εργαστούν στην WebSOFT .
 Το κύριο κίνητρο των εργαζομένων μας είναι το πάθος για δημιουργία, εξέλιξη, υποστήριξη και προώθηση στην αγορά καινοτόμων λύσεων οι οποίες θα βοηθήσουν άτομα και επιχειρήσεις να συνειδητοποιήσουν το δικό τους όραμα και τις δικές τους δυνατότητες. 
 Όλοι οι εργαζόμενοι στην WebSOFT απολαμβάνουν σημαντικά οφέλη και ανάλογα με την θέση (*) πρόσθετα πακέτα παροχών: 

Ανταγωνιστικές αποδοχές

Οι εργαζόμενοι στην WebSOFT αμείβονται σύμφωνα με τα πρότυπα της τοπικής αγοράς εργασίας. Η ατομική προσπάθεια αναγνωρίζεται πάντα και ανταμείβεται. Οι εργαζόμενοι είναι η δύναμη της WebSOFT , μοιράζονται την επιτυχία της WebSOFT ! Τα σημαντικά τους επιτεύγματα και η απόδοση των εργαζομένων υπόκεινται σε τακτική αξιολόγηση με σκοπό την εξέλιξη τους.

Προσωπική εξέλιξη

Η WebSOFT έχει ισχυρούς δεσμούς με το προσωπικό της. Ο περιοδικός εκσυγχρονισμός των προγραμμάτων εξέλιξης διασφαλίζει ότι κάθε εργαζόμενος θα συνεχίσει δυναμικά, συνειδητοποιώντας όλες του τις δυνατότητες.