Η επιχειρηματική τεχνολογία λειτουργίας καταστημάτων λιανικής απλοποιημένη! 

Λειτουργήστε αποτελεσματικά καταστήματα λιανικής, περνώντας άμεση πληροφόρηση που θα σας οδηγήσει σε σωστές επιχειρηματικές αποφάσεις με το λογισμικό (Software) WebSOFT Advanced Retail Manager που έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει σε εταιρείες και οργανισμούς την δυνατότητα να αποκτήσουν μεγαλύτερη ικανότητα να προβάλλουν, να βρίσκουν, να οργανώνουν πληροφορίες και να ελέγχουν ουσιαστικά την καθημερινή λειτουργία τους σε πολλά και απομακρυσμένα υποκαταστήματα σε πραγματικό χρόνο. 

Ποια είναι η επιχειρηματική ανάγκη ενός εμπόρου λιανικής; 

Οι εταιρείες λιανικής σήμερα ψάχνουν για μια λύση λογισμικού οπού να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία αγορών (shopping) για τους απαιτητικούς καταναλωτές. Το όραμα μας –ως λύση- με το Advanced Retail Manager είναι ακριβώς αυτό! Η ενδυνάμωση των μικρών, μεσαίων και μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ώστε να είναι δυναμική, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία αγορών με ένα ενιαίο και ταυτόχρονα διαφοροποιημένο ανά σημείο προϊόν, ως λύση για κάθε σημείο πώλησης (Point of Sale). 

Τι προσφέρει το WebSOFT Advanced Retail Manager ως λύση; 

Με το λογισμικό Advanced Retail Manager στοχεύουμε μέσα από την μακρόχρονη εμπειρία να κάνουμε την καθημερινή λειτουργία των εμπόρων λιανικής απλή και προσιτή σε κάθε σημείο της πώλησης.Έτσι, επιτρέπει στους εμπόρους λιανικής να αποκτήσουν άμεση επιχειρηματική γνώση, λειτουργώντας με ευελιξία και ταυτόχρονα καλύπτουν τις ανάγκες των καταναλωτών ώστε να οικοδομήσουν διαρκή αφοσίωση μαζί τους.

Χαρακτηριστικά
Απαιτήσεις Συστήματος
Υποστήριξη